Green Design 

Fontfabric Green Logo by 3Dea Design Studio

Fontfabric Type Foundry’s new green logo with Scandinavian moss by 3DEA Design Studio

// Благодарим на Fontfabric Type Foundry за видеото!
Зелено лого от естествен скандинавски мъх от 3DEA Design Studio . Можете да видите качеството на материала и високото ниво на работата ни! (без излишна скромност 😉 )

Related posts

Leave a Comment